Sát Phá Lang

Winner Is King (2021)

Sát Phá Lang | Winner is King (2021) Vào thời đại của triều đại Liang, Vương quốc Bắc Xuân đã nhận được một sự ăn năn ngắn sau một cuộc chiến. Chang Geng sống trong 1 thị trấn nhỏ đã bị...[Xem thêm]

Bình luận về phim