Phong Thanh

The Message (2020)

Phong Thanh | The Message (2020) Thành viên ngầm "Lão Quỷ" của Đảng Cộng sản đột nhập vào tổ chức tình báo giả Nhật Bản, nhưng vào thời điểm cốt lõi đường truyền tin đã bị cắt đứt, họ...[Xem thêm]

Bình luận về phim