Đông Du

Journey To The East (2019)

Đông Du | Journey to the East (2019) Bộ phim kể về câu chuyện Hàn Diểu kiếp sau của Hàn Tương Tử, một trong Bát Tiên, du ngoạn Đông cung rèn luyện, giúp Đông Hải Long Nữ vượt Long Môn...đã tạo nên...[Xem thêm]

Bình luận về phim