Hải Thượng Phồn Hoa

Tears In Heaven (2020)

Hải Thượng Phồn Hoa | Tears in Heaven (2020) Phim kể về câu chuyện của Đỗ Hiểu Tô (Lý Thấm thủ vai), một phóng viên bướng bỉnh, tốt bụng nhưng thiếu kinh nghiệm sống, đã gặp gỡ bác sĩ khoa... [Xem thêm]

Download Link